?

Log in

 
 
27 February 2013 @ 01:12 am
Anong sagot?  
Anibersaryo na naman ng EDSA noong Lunes.

Magpapanggap pa ba tayo na nakaalis na tayo mula sa panlulupig ng mga may kapangyarihan at mas nakatataas (na tunay nga bang mas nakatataas)? Magbubulag-bulagan pa ba tayo at hahayaan lang na magkaroon ng elitismo sa lipunan, na mangibabaw ang mga taong gumagawa lamang para sa kanilang kapakanan at kanilang kapakanan lamang, na patuloy na lumaganap ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan, ang kawalan ng hustisya, at ang pagwawalang-bahala sa mga karapatang pantao?

Lolokohin pa rin ba natin ang ating mga sarili na ang mga kaganapan noong nakalipas na mahigit dalawang dekada ay hindi pang-iinsulto sa espiritu ng rebolusyong nagpatalsik sa isang diktador at nagbalik ng demokrasya sa bayan?

Niloloko nga ba natin ang ating mga sarili, o pilit lang nila tayong pinatatahimik?

Nalunok ng buwaya ang araw pagkatapos matanaw nang sandali ang bukang-liwayway, at hindi niya ito iluluwa kahit siya ay mamatay. Kailangang puksain ang dambuhala, buksan ang kanyang tiyan at muling isabit sa kalawakan ang araw.

Hahayaan ba natin silang talian ang ating mga kamay at takpan ang ating mga bibig?
Tags: